Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng ARTFLY

Hướng dẫn cài đặt ứng dụng ARTFLY

Bạn click vào link này để vào website cài đặt ứng dụng ARTFLY

Đây là mã QR bạn Scan để vào hệ thống tải ứng dụng ARTFLY.

 

Dành cho IOS ( Iphone)

Bước 1: Bấm mở bảng menu ( như hình ). 

Bước 2: Bấm thêm vào Màn Hình chính để tải ứng dụng ( như hình ).

Dành cho Androi

Bấm tải ngay bên góc phải màn hình ( như hình ).