Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng bạn đến với ARTFLY

Công ty ARTFLY đang vận hành artflytattoo.vn

Chính sách bảo mật của chúng tôi điều chỉnh lượt truy cập của người dùng trên trang web artflytattoo.com. Ngoài ra, nó sẽ giải thích rõ ràng về cách thức mà chúng tôi sẽ thu thập, lưu trữ, bảo vệ, sử dụng, tiết lộ và chuyển giao thông tin cá nhân của người dùng.

Sau đây là chi tiết về các chính sách bảo mật của chúng tôi.

Thu thập dữ liệu
1.1 Biểu mẫu liên hệ

Biểu mẫu liên hệ được thành lập để người dùng có thể dễ dàng gửi phiếu yêu cầu về các vấn đề của họ cho người quản lý trang web.
Khi quy trình này được triển khai, trang web này sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin dưới đây của người dùng: họ, tên, số điện thoại, email, đối tượng đặt vé và tin nhắn của người đặt vé.

1.2 Đăng ký người dùng

Đăng ký người dùng là một quá trình sẽ tạo một tài khoản mới cho người dùng. Tài khoản của người dùng sẽ tạo điều kiện cho người dùng và người quản lý website có thể chi phối các nội dung của mình trên website như: đơn đặt hàng, khiếu nại, thông báo của người dùng… Cũng như tạo sự thuận tiện và hiệu quả cho quá trình trên website này như: chuyển đổi, chương trình khuyến mại….

Khi một tài khoản người dùng mới được khởi tạo, trang web này sẽ thu thập và lưu trữ các thông tin sau: họ, tên, số điện thoại, email, biệt hiệu, địa chỉ, ảnh hồ sơ. Nếu người dùng đăng ký thông qua tài khoản bên thứ ba (Google, Facebook, Twitter…), chúng tôi sẽ lưu trữ id của người dùng, mã truy cập nhận được từ họ (khi người dùng đăng ký từ tài khoản bên thứ ba, họ sẽ hiển thị cho người dùng một bảng chứa dữ liệu chia sẻ lên trang web này và yêu cầu sự cho phép của người dùng).

1.3 Quá trình chuyển đổi

Quá trình chuyển đổi là một quá trình mà người dùng tạo, thanh toán, theo dõi đơn đặt hàng của họ trực tuyến. Do đó, trang web này phải biết một số dữ liệu cá nhân để phục vụ cho các đề nghị giao dịch giữa người dùng và cửa hàng của chủ sở hữu.

Để thực hiện quá trình chuyển đổi, khách hàng phải cung cấp cho trang web này các thông tin sau:

Thông tin người mua: họ, tên, công ty, số điện thoại, địa chỉ, email.

Thông tin người nhận: họ, tên, công ty, số điện thoại, địa chỉ, email, mã zip / mã bưu chính, chi tiết nơi đến.

1.4 Nhận xét

Tính năng bình luận được tạo ra để giúp người dùng đưa ra ý kiến ​​của họ về các ưu đãi, chính sách hoặc bất kỳ vấn đề nào liên quan đến trang web này.

Khi người dùng gửi bình luận, một số thông tin của họ sẽ được thu thập và lưu trữ bao gồm: tên, điện thoại, email, tin nhắn bình luận.

1.5 Cookie

Trang web này sẽ sử dụng Cookie để làm cho trải nghiệm của người dùng trở nên thuận tiện hơn (ghi nhớ thông tin cũ, nhớ thông tin đăng nhập của người dùng, thông tin giỏ hàng trực tuyến…). Cookie sẽ lưu trữ trên trình duyệt của người dùng.

Lưu trữ dữ liệu cá nhân
Nhận xét của người dùng trên trang web này và vé được thực hiện bằng "Biểu mẫu liên hệ" sẽ được lưu trữ vô thời hạn.

Thông tin tài khoản người dùng sẽ được lưu giữ trong cơ sở dữ liệu vô thời hạn; Tuy nhiên, người dùng có thể xem, sửa đổi, tải xuống và xóa dữ liệu của họ bất kỳ lúc nào.

Cookie sẽ lưu trữ trên trình duyệt web của người dùng. Người dùng có thể xóa chúng trên cài đặt trình quản lý của trình duyệt (quy trình này có thể có sự khác biệt giữa các trình duyệt).

Các phiên sẽ tồn tại trong 120 phút, sau khi người dùng không sử dụng chúng.

Truyền dữ liệu
Dữ liệu gửi từ trang web này đến bên thứ ba sẽ được hiển thị ở dạng ẩn danh.

Sử dụng dữ liệu
Để khám phá và đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Trang web này sẽ sử dụng thông tin có thể liên quan đến người dùng để phân tích dữ liệu.

Quyền của người dùng đối với dữ liệu của họ
Người dùng có thể xem, sửa đổi, xóa và tải xuống thông tin cá nhân của họ trên trang web của họ. Họ cũng có thể yêu cầu trang web này cung cấp tất cả thông tin cá nhân của họ đã được thu thập và lưu trữ trên cơ sở dữ liệu của trang web, ngoại trừ những thông tin theo quy định của pháp luật.