Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

DỊCH VỤ SỬA MÁY MÁY XĂM

DỊCH VỤ SỬA MÁY MÁY XĂM

Bạn click vào link này để vào website Sửa Chữa

Hoặc

Đây là mã QR bạn Scan để vào hệ thống dịch vụ Sửa Chữa của ARTFLY.
Hướng dẫn đăng ký sửa chữa máy xăm.
Bước 1: Bạn bấm vào Dịch Vụ ( như hình  ) để chuyển sang Các Dịch Vụ của ARTFLY.
Bước 2: Bấm chọn vào Đăng Ký Sửa Chữa ( như hình ) tại trang Dịch Vụ.
Bước 3: Bấm Chọn form Đăng Ký Sửa Chữa ( như hình ).
Bước 4: Bạn điền thông tin theo form để đăng ký Dịch Vụ Sửa Chữa.
Bước 5: Sau khi hoàn tất đăng ký, ở mục cá nhân ( như hình ) bạn có thể theo dõi thông tin xác nhận sửa chữa của bạn.
 
Bước 6: Để kiểm tra thông tin bạn có thể vào lịch sử sửa chữa để theo dõi.
Bước 7: Dịch vụ sẽ kiểm tra, xác định lỗi và báo giá cho bạn, nếu bạn đồng ý về giá thì bấm vào đồng ý báo giá.