Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

Điều khoản và điều kiện hợp tác chương trình affiliate

Điều khoản và điều kiện hợp tác chương trình affiliate

Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết ARTFLY VIỆT NAM

(“Chương Trình”)

Điều Khoản và Điều Kiện

1. Định Nghĩa

1.1 Số Dư Tài Khoản” có nghĩa là Phí Hoa Hồng cộng dồn chưa thanh toán đã đến hạn và có thể thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết.

1.2 “Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết” có nghĩa là tất cả các phương tiện truyền thông, bao gồm nhưng không giới hạn ở các website, ứng dụng di động, cũng như các thư thông (newsletters), đơn vị tiếp thị liên kết thứ cấp trong hệ thống của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, các phương tiện truyền thông do Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sỡ hữu hoặc kết nối được đăng ký với Chương Trình bởi Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết và được chấp thuận bởi ARTFLY VIỆT NAM.

1.3 “Đường Link Tiếp Thị Liên Kết” có nghĩa là các tài liệu truyền thông/quảng cáo được Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cung cấp cho ARTFLY VIỆT NAM thông qua Chương Trình, bao gồm cả hình ảnh, hình vẽ, chữ, các tập tin, đường link URLs và HTML hoặc mã Javascript.

1.4 “Ngân Sách Được Thông Qua” có nghĩa là giá trị truyền thông dự chi được thông qua giữa ARTFLY VIỆT NAM và Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng bằng email hoặc phương thức khác theo thỏa thuận bằng văn bản của các Bên.

1.5 “Giao Dịch Thành Công” có nghĩa là việc hoàn tất một giao dịch bán và/hoặc mua đối với một Sản Phẩm giữa Người Mua và Người Bán trên Nền Tảng theo Điều Khoản Dịch Vụ của ARTFLY VIỆT NAM là kết quả của việc Người Mua truy cập Nền Tảng thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp thị Liên Kết, và Người Mua đó:

(a) không phải là một người mua được tạo ra từ hệ thống hoặc phương tiện điện tử, ví dụ như robot, phần mềm máy tính hoặc các phương pháp tự động, giả lập hoặc không trung thực nhằm làm cho Người Mua đó được xem hoặc thể hiện như là một cá nhân có thực;

(b) không sử dụng các trường thông tin đã điền sẵn;

(c) điền đầy đủ tất các các thông tin cần thiết cho Giao Dịch Thành Công trong thời hạn do ARTFLY VIỆT NAM quy định; và

(d) không bị ARTFLY VIỆT NAM sau đó đánh giá là người dùng giao dịch với dụng ý không trung thực, không thỏa các điều kiện của Chương Trình, hoặc tài khoản người dùng thuộc về hoặc có liên quan đến tài khoản người dùng khác đã hiện hữu trên ARTFLY VIỆT NAM.

1.6 “Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần” có nghĩa là tổng giá trị thuần hàng tháng của các Giao Dịch Thành Công được xúc tiến thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết. Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần được tính bằng tổng giá trị Giao Dịch Thành Công trong một tháng dương lịch, không bao gồm bất kỳ khoản giảm giá, phí vận chuyển, voucher, và các hình thức giảm trừ khác (vd: ARTFLY VIỆT NAM Xu).

1.7 “Nền Tảng” có nghĩa là bất kỳ nền tảng nào được vận hành bởi ARTFLY VIỆT NAM, bao gồm (nhưng không giới hạn ở) ứng dụng di động ARTFLY  ở App Store của Apple hoặc Cửa Hàng Google Play và các website của ARTFLY.

1.8 “Sản Phẩm” có nghĩa là bất kỳ đăng bán nào được Người Bán đăng tải trên Nền Tảng để bán cho Người Mua.

1.9 “Nội Dung Cấm” có nghĩa là bất kỳ nội dung hoặc đăng tải nào:

a) Quảng bá hoặc liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp (các chất cấm, phising, khủng bố, hành động phạm tội, các trò chơi thách đố hoặc thi đấu, các hình thức lừa đảo đa cấp, hoặc các hình thức gửi thư dây chuyền).

b) Quảng bá hoặc có liên quan đến thuốc lá, đánh bạc, hoặc vũ ký.

c) Có chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp thuần phong mỹ tục.

d) Liên quan đến các hình ảnh không phù hợp hoặc có tính bạo lực.

e) Mang tính chất xúc phạm.

f) Mang tính chất phân biệt đối xử hoặc truyền tải nội dung mang tính hận thù/chia rẽ, dù là nhắm đến một hoặc một nhóm người, và không phân biệt các nội dung đó có dựa trên chủng tộc, giới tính, nguồn gốc, quốc tịch, tôn giáo, khuynh hướng tình dục, hoặc ngôn ngữ được người hoặc các nhóm người đó sử dụng.

g) Quảng bá hoặc chứa virus, phần mềm độc hại, tập tin bị hỏng, malware, các bản phần mềm bất hợp pháp, hoặc các tài liệu khác có thể hủy hoại hoặc làm vô hiệu phần mềm, phần cứng, hoặc các biện pháp bảo mật.

1.10 “Thời Hạn” có ý nghĩa như được nêu tại Mục 7.1.

1.11 “Điều Khoản Dịch Vụ” có nghĩa là các điều khoản điều chỉnh việc sử dụng Nền Tảng, bao gồm nhưng không giới hạn ở các hướng dẫn hoặc quy chế được ARTFLY áp dụng hoặc cập nhật theo từng thời kỳ.

1.12 “Lãnh Thổ” có nghĩa là lãnh thổ đặt trụ sở của pháp nhân ARTFLY sử dụng dịch vụ tiếp thị liên kết.

1.13 “Người Dùng” có nghĩa là bất kỳ người dùng đã đăng ký hợp lệ trên Nền Tảng, bao gồm cả người mua (“Người Mua”) và người bán “Người bán”).

2. CÁC YÊU CẦU KHI THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

2.1 Thông tin đăng ký. Để phục vụ cho việc đăng ký tham gia Chương Trình, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ cung cấp bất kỳ thông tin nào được ARTFLY yêu cầu và sẽ đảm bảo các thông tin đó là đúng, chính xác, và đầy đủ. Bất kỳ trường hợp cung cấp thông tin sai lệch hoặc không chính xác nào cho ARTFLY sẽ là cơ sở để ARTFLY đơn phương chấm dứt Hợp Đồng hoặc quan hệ hợp tác với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. ARTFLY có toàn quyền quyết định chấp nhận hoặc từ chối đăng ký của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết, và việc chấp nhận hoặc từ chối đăng ký này có thể không cần có lý do.

2.2 Giấy Phép Hạn Chế. Nếu Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết được chấp thuận tham gia vào Chương Trình, trong thời hạn có hiệu lực của Thỏa Thuận này, ARTFLY cấp cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết quyền thể hiện Đường Link Tiếp Thị Liên Kết trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết bằng chi phí của mình, và quyền này được cấp trên nguyên tắc không độc quyền, không được chuyển giao, có thể bị hủy bỏ bởi ARTFLY, và chỉ dành cho mục đích phục vụ việc tham gia vào Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ không, nếu không được đồng ý trước bằng văn bản từ phía ARTFLY, chỉnh sửa hoặc thay đổi hoặc tạo ra sản phẩm phái sinh của Đường Link Tiếp Thị Liên Kết hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào của ARTFLY. Trừ khi được quy định rõ tại Thỏa Thuận này, không có điều khoản nào trong thỏa thuận này được hiểu là cung cấp cho cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết bất kỳ quyền nào để sử dụng bất cứ quyền sở hữu trí tuệ nào của ARTFLY.

2.3 Điều kiện tham gia Chương Trình. Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết phải được đăng tải công khai và truy cập được thông qua thông tin được cung cấp ở đơn đăng ký tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ không đủ điều kiện tham gia, và ARTFLY có thể hủy việc tham gia Chương Trình của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết nếu Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm hoặc nội dung khác mà ARTFLY cho là không phù hợp. Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có thể bao gồm kênh mạng xã hội và website (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, website/blog, Facebook, Pinterest và Twitter) khi có chấp thuận của ARTFLY (“Mạng Xã Hội Được Duyệt”). Mạng Xã Hội Được Duyệt phải (i) không chứa nhãn hiệu, tên, hoặc logo của ARTFLY, hoặc thể hiện thông tin gây hiểu lầm, và (ii) nếu thông qua Facebook, chỉ được thể thiện thông qua một “fan page” và không thông qua “trang cá nhân” tuân thủ chính sách áp dụng cho người dùng của Facebook.

3. PHÍ HOA HỒNG VÀ ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN

3.1 Mức Phí Hoa Hồng. Các loại phí mà ARTFLY sẽ chi trả cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết trong một tháng bất kỳ (“Phí Hoa Hồng”) sẽ được tính theo mức được thể hiện ở website của Chương Trình hoặc theo thỏa thuận riêng bằng văn bản giữa các Bên (“Mức Phí Hoa Hồng”).

3.2 Cách Tính Phí Hoa Hồng. Phí Hoa Hồng cho một tháng bất kỳ sẽ được tính dựa trên (a) Ngân Sách Được Thông Qua; hoặc (b) Giá Trị Giao Dịch Thành Công Thuần nhân với Mức Phí Hoa Hồng, tùy trường hợp nào nhỏ hơn.

3.3 Chi Trả Tối Thiểu

(a) Phí Hoa Hồng được thanh toán cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ được cộng vào Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng.

(b) ARTFLY sẽ chi trả Số Dư Tài Khoản cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết theo định kỳ hàng tháng, với điều kiện là Số Dư Tài Khoản vào ngày thanh toán đạt mức chi trả tối thiểu 1.165.000 VNĐ đối với đối tác là tổ chức/cá nhân là người cư trú hoặc có trụ sở ở Việt Nam và 58.250.000 VNĐ đối với đối tác nước ngoài là người không cư trú hoặc không có trụ sở ở Việt Nam. Số Dư Tài Khoản đối tác là người không cư trú hoặc không có trụ sở ở Việt Nam nhận được sẽ được quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng Vietcombank (tỷ giá bán ngoại tệ) tại thời điểm thanh toán.

(c) Nếu Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết dưới mức Chi Trả Tối Thiểu trong một giai đoạn nhất định, ARTFLY bảo lưu quyền tạm ngừng thanh toán khoản tiền có liên quan cho Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết cho đến kỳ thanh toán mà Số Dư Tài Khoản của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết đạt mức Chi Trả Tối Thiểu.

3.4 Thanh Toán. Theo Mục 3.3, từ ngày 1 đến này 20 của tháng kế tiếp (tháng T+1), ARTFLY sẽ đối soát đơn hàng có trạng thái giao dịch thành công phát sinh trong tháng trước đó (tháng T).Từ ngày 20 đến ngày 30 dương lịch hàng tháng (tháng T+1), ARTFLY sẽ thông báo kết quả đối soát cho đối tác. Việc thanh toán sẽ được tiến hành vào ngày lịch thứ 20 của tháng tiếp theo (T+2). Đối với Bên liên kết là công ty, vui lòng gửi đầy đủ hóa đơn và biên bản nghiệm thu dịch vụ trước khi ARTFLY tiến hành thanh toán theo lịch trình ở khoản này.

3.5 Thuế.
– Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là Doanh nghiệp: ARTFLY sẽ chịu thuế Giá trị gia tăng tại Việt Nam trên giao dịch phát sinh. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở ngoài Việt Nam, Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết sẽ chịu trách nhiệm đối với các khoản thuế Thu nhập Doanh nghiệp tại Việt Nam liên quan đến Thỏa Thuận này. Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu ARTFLY phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, ARTFLY sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

– Đối với Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết là cá nhân: Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết chịu trách nhiệm chi trả tất cả các khoản thuế của Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết liên quan đến Thỏa Thuận này (bao gồm nhưng không hạn chế ở thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật Việt Nam). Nếu pháp luật liên quan có yêu cầu ARTFLY phải khấu trừ bất kỳ khoản thuế nào từ các khoản tiền phải trả cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, ARTFLY sẽ khấu trừ khoản tiền thuế phải thanh toán và cung cấp cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tài liệu chứng minh việc khấu trừ/nộp thuế.

3.6 Khoản Bồi Hoàn. ARTFLY sẽ không chi trả Phí Hoa Hồng và bảo lưu quyền cấn trừ hoặc thực hiện việc bồi hoàn cho ARTFLY đối với các giao dịch đã được thanh toán. Các giao dịch này bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

(a) các giao dịch không thỏa điều kiện để được xem là Giao Dịch Thành Công.

(b) giao dịch gian lận được phát hiện thủ công hoặc thông qua hệ thống của ARTFLY;

(c) giao dịch thực hiện thông qua sự thông đồng trên cơ sở Người Bán có liên quan đến Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết mua Sản Phẩm thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết;

(d) giao dịch bị hủy bỏ, không hoàn tất, bị trả hàng hoàn tiền theo chính sách của ARTFLY;

(e) giao dịch mua hàng ở Sàn Giao Dịch TMĐT ARTFLY nhằm mục đích bán lại;

(f) giao dịch được thực hiện thông qua Đường Link Tiếp Thị Liên Kết được đặt ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa bất kỳ Nội Dung Cấm nào.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT

4.1 Hành Xử Trong Kinh Doanh. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không giao kết hợp đồng ràng buộc ARTFLY hoặc đưa ra các tuyên bố hoặc bảo đảm thay mặt ARTFLY. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không thực hiện bất kỳ hành vi không phù hợp, sai trái, gây nhầm lẫn, mang tính lừa dối, hoặc lừa đảo. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không quảng cáo các chất, dịch vụ, sản phẩm, hoặc tài liệu/nội dung vi phạm luật có liên quan. ARTFLY sẽ có toàn quyền và thẩm quyền để yêu cầu gỡ bỏ bất kỳ nội dung, tài liệu, hoặc thông tin được đặt hoặc thể hiện bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết trong quá trình thực hiện Thỏa Thuận này và Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ ngay lập tức thực hiện theo yêu cầu của ARTFLY.

4.2 Tuân Thủ Quy Định Pháp Luật và Điều Khoản Dịch Vụ. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ đảm bảo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và việc đặt Đường Link Tiếp Thị Liên Kết tuân thủ tất các các quy định pháp luật trong các lãnh thổ mà Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có trụ sở hoặc cung cấp sản phẩm/dịch vụ, Điều Khoản Dịch Vụ, và các tiêu chuẩn/điều kiện khác theo yêu cầu của ARTFLY (bao gồm giới hạn về nội dung, điều kiện kỹ thuật, yêu cầu về bảo mật, yêu cầu về trải nghiệm của người dùng, và yêu cầu liên quan đến hình ảnh của ARTFLY trên phương tiện thông tin đại chúng).

4.3 Các Hành Động Bị Cấm. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không thực hiện , và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào thực hiện các việc sau đây:

(a) sử dụng email quảng cáo để quảng bá cho ARTFLY mà không được ARTFLY chấp thuận trước bằng văn bản;

(b) sử dụng robot hoặc các công cụ thao tác tự động, hoặc yêu cầu tìm kiếm được thực hiện thông qua hệ thống máy móc hoặc phần mềm;

(c) sử dụng dịch vụ tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm mang tính lừa đảo để tạo hoặc che dấu lượt xem, tìm kiếm, nhấp chuột, hoặc chuyển đổi người dùng mang tính lừa gạt hoặc không có giá trị;

(d) dùng bất kỳ từ khóa tối ưu kết quả tìm kiếm trên công cụ tìm kiếm và các truy cập quảng cáo dựa trên từ khóa khác sử dụng thương hiệu ARTFLY hoặc các nhãn hàng riêng của Nền Tảng ARTFLY (nói cách khác, “ARTFLY” và các từ khác có thể gây nhậm lẫn là ARTFLY phải được xem như là một từ khóa phủ định) mà không được ARTFLY chấp thuận trước bằng văn bản;

(e) sử dụng bất kỳ phương tiện tự động hoặc hình thức thu thập thông tin từ các nguồn thông tin công cộng hoặc các phương pháp thu thập thông tin khác để đăng nhập, thao tác, thu thập, hoặc sử dụng quyền sở hữu trí tuệ của ARTFLY, bao gồm logo, hình ảnh chủ đạo, tài liệu sáng tạo, và các Thông Tin Mật khác dù là trong hay ngoài Nền Tảng;

(f) áp dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết ở Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết có chứa Nội Dung Cấm, hoặc ở các trang torrent hoặc xem nội dung trực tuyến;

(g) quảng cáo Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết thông qua bất kỳ kênh mạng xã hội nào của ARTFLY;

(h) (khi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết là một mạng lưới Tiếp Thị Liên Kết) giao công việc cho một mạng lưới tiếp thị liên kết khác với tư cách là Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phụ; hoặc

(i) bao gồm bất kỳ xổ số hoặc rút thăm trúng thưởng trong Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết.

4.4 Cookies. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết can kết sẽ chỉ đặt cookies khi Đường Link Tiếp Thị Liên Kết có thể thấy được trên Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết và người dùng nhấp chọn một cách tự nguyện và có chủ ý. Việc sử dụng các lớp, add-ons, iFrames, pop-up, pop-under, site-under, quảng cáo tự động chuyển hướng người dùng đến Nền Tảng mà không có sự tương tác hoặc thao tác của người dùng (vd: nhấp hoặc chạm), cookie droping, postview technology, quảng cáo gây nhầm lẫn dẫn đến nhấp chọn do nhầm lẫn, sẽ không được cho phép và tuyệt đối bị cấm. Quảng cáo dẫn đến việc cài đặt do ép buộc (bao gồm việc tự động tải/chuyển hướng mà không được người dùng cho phép) ứng dụng ARTFLY là hành vi bị cấm tuyệt đối.

5. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA ARTFLY VIỆT NAM

5.1 Nền Tảng. ARTFLY sẽ vận hành và đảm bảo hoạt động của Nền Tảng. Sẽ không có thay đổi nào liên quan đến chức năng và tính năng của Nền Tảng làm ảnh hưởng đến hiệu lực và khả năng thi hành của Thỏa Thuận này.

5.2 Quyền Hủy, Từ Chối, Gỡ Bỏ. ARTFLY bảo lưu quyền xem xét bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào cũng như bất kỳ tài liệu liên quan nào do Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đệ trình. Nếu, theo toàn quyền quyết định của ARTFLY: (i) bất kỳ Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết vi phạm Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, (b) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm hoặc khuyến khích việc vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (c) Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này, (d) ARTFLY tin rằng bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào có thể làm cho ARTFLY chịu trách nhiệm hình sự, dân sự, hoặc hành chính, hoặc (e) bất kỳ Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào là hoặc chứa Nội Dung Cấm, ARTFLY sẽ thực hiện một hoặc một số các biện pháp sau:

a) yêu cầu gỡ bỏ ngay lập tức các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết và/hoặc Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết;

b) yêu cầu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sữa chữa vi phạm hoặc việc không tuân thủ trong một khoảng thời gian cụ thể;

c) đối với mỗi vi phạm, áp dụng một khoản bồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn cho ARTFLY từ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, nhưng bất kỳ các khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn nào cũng sẽ không miễn trừ Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết khỏi các nghĩa vụ nếu khoản lỗ của ARTFLY vượt quá khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn mà Đơn Vị khoản buồi thường hoặc Khoản Bồi Hoàn trả cho ARTFLY theo Khoản này; hoặc

d) hủy bỏ Thỏa Thuận này.

5.3 Thay Đổi Điều và Khoản Điền Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ. ARTFLY có thể, bằng quyền quyết định của mình, cập nhật, sửa đổi, hoặc thay đổi, hoặc chỉnh sửa các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ. Nếu ARTFLY cập nhật, điều chỉnh, và/hoặc thay đổi các Điều Khoản và Điều Kiện này và Điều Khoản Dịch Vụ của Nền Tảng, ARTFLY sẽ có nỗ lực hợp lý để thông báo cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết về các cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa đó, bao gồm thông qua việc công bố các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa trên website của Nền Tảng, thông qua email, hoặc công cụ nhắn tin (nếu áp dụng). Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ truy cập Nến Tảng thường xuyên hoặc theo định kỳ để tham khảo các cập nhật và thông báo có liên quan. Các Điều Khoản và Điều Kiện và Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được đăng tải công khai. Bằng việc tiếp tục sử Dụng Đường Link Tiếp Thị Liên Kết, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết đồng ý chịu sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện cũng như Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa. Nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết không chấp nhận sự điều chỉnh của các Điều Khoản và Điều Kiện cũng như Điều Khoản Dịch Vụ đã cập nhật, điều chỉnh, hoặc chỉnh sửa, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết phải chấm dứt Thỏa Thuận này theo Mục 7 bên dưới.

6. THÔNG TIN MẬT

6.1 “Thông Tin Mật” có nghĩa là tất cả các thông tin về bản chất là thông tin bao gồm, nhưng không giới hạn ở: (a) bất kỳ thông tin không công khai nào của một bên trong Thỏa Thuận này được tiết lộ bởi một bên cho bên còn lại bằng văn bản, hình ảnh, ký tự máy móc, hoặc bất kỳ hình thức hiện hữu nào và được đánh dấu “Mật” hoặc “Không Công Khai” hoặc đánh dấu/ghi chú theo cách khác để thể hiện bản chất mật của thông tin; (b) các tài liệu của ARTFLY và tất cả các thông tin truyền thông hoặc kỹ thuật không công khai của ARTFLY, cho dù có được thể hiện rõ là Thông Tin Mật hay không; và (c) tất cả các thông tin được thu thập hoặc phát triển bởi ARTFLY liên quan đến người dùng của ARTFLY. Thông Tin Mật cũng bao gồm các tiết lộ bằng lời nói nếu thông tin đó được hiểu một cách hợp lý là thông tin mật thông qua ngữ cảnh hoặc bối cảnh của việc tiết lộ.

6.2 Các ngoại lệ. Thông Tin Mật sẽ không bao gồm các thông tin: (a) là thông tin công cộng trước thời điểm bên tiết lộ cung cấp thông tin đó; (b) là thông tin được bên tiết lộ cung cấp cho bên nhận thông tin và sau đó trở thành thông tin công cộng mà không phải do tác động hoặc sự không can thiệp của bên nhận thông tin; (c) là thông tin thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên nhận thông tin vào thời điểm cung cấp thông tin; (d) được tiếp nhận từ một bên thứ ba mà không xuất phát từ việc bên thứ ba vi phạm nghĩa vụ bảo mật của mình; (e) được phát triển một cách độc lập bởi bên nhận thông tin mà không sử dụng hay dẫn chiếu đến Thông Tin Mật của bên tiết lộ thông tin; hoặc (f) được tiết lộ bởi bên tiếp nhận thông tin theo chấp thuận trước bằng văn bản của bên tiết lộ thông tin.

6.3 Không Sử Dụng và Không Tiết Lộ. Mỗi bên sẽ (a) bảo mật tất cả Thông Tin Mật của bên còn lại; (b) không tiết lộ Thông Tin Mật cho bất kỳ bên thứ ba nào, trừ trường hợp buộc phải biết cho các bên thứ ba đã ký thỏa thuận bảo mật chứa các nội dung về bảo mật tương tự như tại Mục 6 này và bên đó đã đạt được chấp thuận bằng văn bản cho việc tiết lộ thông tin từ bên cung cấp Thông Tin Mật, và (c) không sử dụng thông tin mật trừ khi liên quan đến việc thực hiện các nghĩa vụ hoặc hoặc các quyền theo Thỏa Thuận này. Mỗi Bên được phép tiết lộ Thông Tin Mật của bên còn lại nếu việc cung cấp thông tin là bắt buộc theo quy định pháp luật miễn là bên còn lại được thông báo trước bằng văn bản về nghĩa vụ cung cấp thông tin đó trước khi việc cung cấp thông tin diễn ra và hỗ trợ trong việc ngăn chặn thông tin đó bị đăng tải công khai.

7. THỜI HẠN VÀ CHẤM DỨT

7.1 Thời Hạn. Thỏa Thuận này có hiệu lực vào ngày mà ARTFLY duyệt đăng ký tham gia Chương Trình Tiếp Thị Liên Kết và tiếp tục có hiệu lực cho đến khi bị hủy bỏ theo Mục 7.2 hoặc 7.3 (“Thời Hạn”).

7.2 Chấm Dứt Bởi ARTFLY. ARTFLY có toàn quyền quyết định đơn phương chấm dứt Thỏa Thuận này bằng bất kỳ lý do gì mà ARTFLY cho là hợp lý sau khi đã thông báo cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết trước 07 ngày lịch, đồng thời hủy bỏ Đường Link Tiếp Thị Liên Kết. ARTFLY có thể chấm dứt Thỏa Thuận này ngay lập tức và không cần phải thông báo trước nếu Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Thỏa Thuận này.

7.3 Các Trường Hợp Chấm Dứt. Thỏa Thuận này sẽ chấm dứt ngay lập tức khi:

(a) một bên thực hiện, dù là tự nguyện hay không, thủ tục giải thể, phá sản hoặc ngừng hoạt động kinh doanh, hoặc

(b) Sự Kiện Bất Khả Kháng được định nghĩa tại Mục 11.4) xảy ra liên tục hơn 30 ngày lịch.

7.4 Hậu Quả của Chấm Dứt. Sau khi đã chấm dứt Thỏa Thuận vì bất kỳ lý do nào, Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ ngay lập tức ngừng việc sử dụng tất các Đường Link Tiếp Thị Liên Kết của ARTFLY, và sẽ ngừng việc thể hiện mình là Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết của ARTFLY.

7.5 Chấm Dứt do vi phạm của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết. Nếu Thỏa Thuận này được chấm dứt do Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết vi phạm các nghĩa vụ của mình theo Mục 5.2 và 7.3, tất cả các khoản tiền có thể được ARTFLY thanh toán cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có thể được xem là Khoản Bồi Hoàn mà không làm ảnh hưởng đến các quyền hoặc biện pháp khắc phục khác của ARTFLY theo luật áp dụng.

7.6 Hiệu Lực Sau Khi Chấm Dứt. Các quy định sau đây sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận đã chấm dứt hoặc hết hạn: Mục 1, 3, 6, 7, 9, 10, 11 và bất kỳ quy định nào khác được các bên quy ước sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận đã chấm dứt hoặc hết hạn. Tất cả các trách nhiệm pháp lý cộng dồn đến trước khi Thỏa Thuận chấm dứt hoặc hết hạn sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi Thỏa Thuận đã chấm dứt hoặc hết hạn.

8. TUYÊN BỐ VÀ BẢO ĐẢM

8.1 Các Tuyên Bố và Đảm Bảo Chung. Mỗi bên tuyên bố và đảm bảo rằng (a) mình được thành lập và hoạt động hợp pháp ở lãnh thổ mà doanh nghiệp được thành lập, (b) việc ký Thỏa Thuận này đã được ủy quyền hợp pháp và hợp lệ, (c) Thỏa Thuận tạo thành một nghĩa vụ có giá trị ràng buộc các bên ngay tại thời điểm các bên giao ước, và (d) mình sẽ tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan khi thực hiện Thỏa Thuận này.

8.2 Tuyên Bố và Đảm Bảo của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết tuyên bố và đảm bảo rằng:

(a) việc ký kết và thực hiện Thỏa Thuận này sẽ không trái với hoặc cấu thành một vi phạm đối với bất kỳ hợp đồng, văn kiện, phán quyết, hoặc bất kỳ quy định pháp luật hoặc chỉ thị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nào áp dụng cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết;

(b) tất cả các thông tin được Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết cung cấp cho ARTFLY là đầy đủ, trung thực, chính xác, và mới nhất, và rằng Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có quyền thực hiện hoạt động kinh doanh, bao gồm việc cung cấp các sản phẩm hoặc dịch vụ của mình;

(c) không Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết nào chứa (i) bất kỳ thông tin nào vi phạm hoặc khuyến khích vi phạm bất kỳ luật áp dụng nào, (ii) thông tin hoặc động cơ lừa đảo hoặc lừa dối, (iii) virus, malware, spyware, Trojan, phishing, hoặc bất kỳ mã độc nào có thể phá vỡ hoặc vượt qua bất kỳ biện pháp bảo vệ Nền Tảng nào, (iv) thông tin truyền thông hoặc giới thiệu hàng giả, hàng nhái hoặc các nội dung vi phạm pháp luật (bao gồm các ứng dụng di động hoặc phần mềm có chứa các loại phí ẩn), (v) bất kỳ tài liệu nào vi phạm các quyền của bất kỳ bên thứ ba nào; hoặc (vi) bất kỳ tài liệu nào có hại, chứa nội dung khiêu dâm hoặc không phù hợp, hoặc mang tính xúc phạm.

9. MIỄN TRỪ

9.1 Miễn Trừ bởi Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ miễn trừ, bảo vệ, và giữ cho ARTFLY, các công ty liên kết của ARTFLY, cũng như giám đốc, quản lý, nhân viên của ARTFLY và các công ty liên kết của ARTFLY không bị ảnh hưởng bởi các khiếu nại, kiện tụng, thiệt hại, trách nhiệm pháp lý, chi phí và phí tổn, bao gồm cả phí luật sư và chi phí pháp lý, phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ hoặc liên quan đến: (a) bất kỳ vi phạm Thỏa Thuận nào của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, (b) bất kỳ hành vi không thực hiện các nghĩa vụ của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo Thỏa Thuận trên nguyên tắc tuân thủ quy định pháp luật, (c) bất kỳ vi phạm bất kỳ quyền nào của bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến Phương Tiện Tiếp Thị Liên Kết, hoặc (d) hành vi lừa đảo, cẩu thả, hoặc hành động sai trái chủ ý của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết.

9.2 Thủ Tục. ARTFLY sẽ nhanh chóng thông báo cho Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết về bất kỳ khiếu nại nào tuân theo Mục 9.1 và sẽ cho phép Cộng tác viên chủ động xử lý khiếu nại đó. Tuy nhiên, ARTFLY sẽ có quyền thuê luật sư riêng và tham gia tranh tụng các khiếu nại bằng chi phí duy nhất của Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết. Đơn vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ có thẩm quyền duy nhất để bảo vệ, thỏa hiệp, giải quyết hoặc xử lý khiếu nại, nhưng sẽ không đồng ý với bất kỳ việc xử lý hoặc giải quyết khiếu nại nào thừa nhận trách nhiệm pháp lý hoặc áp đặt nghĩa vụ thực hiện hoặc thanh toán trên ARTFLY mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ARTFLY. Nếu các bên đồng ý giải quyết khiếu nại trên nguyên tắc thỏa thuận, Đơn vị liên kết sẽ không công khai thỏa thuận giải quyết và kết quả xử lý khiếu nại mà không được ARTFLY cho phép trước bằng văn bản

10. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

10.1 Miễn trừ đối với các Bảo Đảm. TẤT CẢ CÁC TÀI LIỆU VÀ ĐƯỜNG LINK TIẾP THỊ LIÊN KẾT CỦA ARTFLY ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN NGUYÊN TẮC “CÓ SẴN”. ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT CÔNG NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG ARTFLY SẼ KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CHO BẤT KỲ HƯ HỎNG HOẶC KHÔNG HOẠT ĐỘNG NÀO CỦA HỆ THỐNG HOẶC QUY TRÌNH BẢO VỆ/BẢO MẬT. ARTFLY KHÔNG BẢO ĐẢM RẰNG TÀI LIỆU ARTFLY HOẶC CÁC ĐƯỜNG LINK TIẾP THỊ ĐƯỢC CUNG CẤP SẼ CÓ SẴN, TRUY CẬP ĐƯỢC, KHÔNG BỊ GIÁN ĐOẠN, BẢO MẬT, CHÍNH XÁC, HOÀN CHỈNH HOẶC KHÔNG CÓ LỖI, VÀ CÁC KHIẾM KHUYẾT (NẾU CÓ) SẼ ĐƯỢC ĐIỀU CHỈNH HOẶC HỆ THỐNG SERVER ĐỂ THỰC HIỆN CÁC CHỨC NĂNG CÓ LIÊN QUAN ĐÓ KHÔNG BỊ VIRUS, CLOCKS, TIMERS, COUNTERS, WORMS, SOFTWARE LOCKS, DROPDEAD DEVICES, TROJAN-HORSES, ROUTING, TRAP DOORS, TIME BOMBS HOẶC BẤT KỲ ĐOẠN MÃ ĐỘC HẠI NÀO, CÁC HƯỚNG DẪN, CHƯƠNG TRÌNH HOẶC CÁC LINH KIỆN.

10.2 Miễn trừ các thiệt hai gián tiếp hoặc hệ quả. ARTFLY SẼ KHÔNG, DÙ DƯỚI BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT ĐỐI VỚI CÁC HẬU QUẢ, SỰ CỐ, ĐẶC BIỆT, TRỪNG PHẠT, PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN GIAO DỊCH THEO THỎA THUẬN NÀY, BAO GỒM LỢI NHUẬN HOẶC CƠ HỘI KINH DOANH BỊ MẤT.

10.3 Giới hạn trách nhiệm. TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP, TỔNG TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ CỦA ARTFLY PHÁT SINH TỪ HOẶC LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY (BAO GỒM CÁC YÊU CẦU BẢO HÀNH), BẤT KỂ LÃNH THỔ ÁP DỤNG VÀ KHÔNG KỂ HÀNH ĐỘNG HOẶC YÊU CẦU NÀO DỰA TRÊN HỢP ĐỒNG, NGOÀI HỢP ĐỒNG, VƯỢT QUÁ TỔNG SỐ TIỀN ARTFLY ĐÃ THANH TOÁN HOẶC PHẢI THANH TOÁN CHO ĐƠN VỊ TIẾP THỊ LIÊN KẾT THEO THỎA THUẬN NÀY CHO GIAI ĐOẠN 6 THÁNG LIỀN TRƯỚC YÊU CẦU ĐÓ.

10.4 Độc lập chịu rủi ro. MỖI ĐIỀU KHOẢN CỦA THỎA THUẬN NÀY QUY ĐỊNH MỘT GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC LOẠI BỎ THIỆT HẠI LÀ ĐỂ PHÂN CHIA RỦI RO LIÊN QUAN ĐẾN THỎA THUẬN NÀY GIỮA CÁC BÊN. VIỆC PHÂN CHIA NÀY LÀ THÀNH TỐ QUAN TRỌNG CỦA VIỆC THƯƠNG LƯỢNG VÀ HỢP TÁC GIỮA CÁC BÊN. MỖI ĐIỀU KHOẢN GIỚI HẠN VỀ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ HOẶC LOẠI BỎ THIỆT HẠI LÀ RIÊNG RẼ VÀ ĐỘC LẬP VỚI TẤT CẢ CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC CỦA THỎA THUẬN, VÀ MỖI ĐIỀU KHOẢN NÀY SẼ VẪN ÁP DỤNG NGAY CẢ KHI NỘI DUNG CỦA ĐIỀU KHOẢN KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC NHƯ ĐÃ ĐỊNH.

11. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG

11.1 Nhà thầu phụ. ARTFLY có thể thực thi các quyền theo Thỏa Thuận này thông qua các công ty liên kết và nhà thầu phụ. ARTFLY sẽ chịu trách nhiệm về việc các công ty liên kết và nhà thầu phụ đó tuân thủ các quy định của Thỏa Thuận này.

11.2 Nhà Thầu Độc Lập. Thỏa Thuận này sẽ không tạo thành một quan hệ hợp danh, liên doanh, hoặc đại lý hoặc franchise. Các bên là các nhà thầu độc lập trong việc thực hiện Thỏa Thuận này. Không bên nào được ràng buộc bên còn lại vào bất kỳ trách nhiệm pháp lý hoặc nghĩa vụ hoặc thể hiện rằng mình có quyền để làm như vậy.

11.3 Thông cáo báo chí. Trừ khi được quy định rõ trong Thỏa Thuận này hoặc theo quy định pháp luật có liên quan, không bên nào được đưa ra bất kỳ tuyên bố công khai hoặc thông cáo báo chí liên quan đến việc hợp tác theo Thỏa Thuận này mà không được sự đồng ý của bên còn lại. Nếu một bên phải tuyên bố công khai theo quy định pháp luật liên quan đến việc hợp tác tại Thỏa Thuận này sẽ thu thập và cân nhắc ý kiến của bên còn lại về nội dung của tuyên bố công khai đó.

11.4 Sự kiện bất khả kháng. Không bên nào phải chịu trách nhiệm với bên còn lại về bất kỳ việc không thực hiện hoặc trì hoãn hoàn thành một nghĩa vụ (ngoài nghĩa vụ tài chính) theo Thỏa Thuận này nếu việc không thực hiện hoặc trì hoãn là do các sự kiện ngoài tầm kiểm soát của mình, bao gồm bất kỳ sự cố cháy/nổ, mất điện, đình công, chiến tranh, hoặc hành động của chính phủ (bao gồm bất kỳ luật hoặc văn bản dưới luật mới) hoặc việc không thực hiện (“Sự Kiện Bất Khả Kháng”). Hạn chót để hoàn tất nghĩa vụ có liên quan sẽ được gia hạn trong một thời hạn tương đương với thời gian diễn ra Sự Kiện Bất Khả Kháng.

11.5 Luật điều chỉnh và giải quyết tranh chấp. Thỏa Thuận này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo luật pháp của Việt Nam. Trong trường hợp có bất kỳ tranh chấp, yêu cầu, hoặc bất đồng nào giữa các Bên liên quan đến Thỏa Thuận này, bao gồm vi phạm, hủy bỏ, và hiệu lực của Thỏa Thuận, hoặc liên quan đến bất kỳ vấn đề nào cần phải có sự cân nhắc khách quan theo Thỏa Thuận này (“Tranh Chấp”), Tranh Chấp đó đã được một bên thông báo cho bên còn lại bằng văn bản (“Thông Báo Tranh Chấp”), các bên sẽ nỗ lực giải quyết Tranh Chấp bằng thương lượng giữa quản lý cấp cao của các bên trong vòng 30 ngày lịch kể từ ngày một bên nhận được Thông Báo Tranh Chấp. Nếu Tranh Chấp không thể được giải quyết bằng thương lượng trong thời hạn này, tranh chấp đó sẽ được đưa ra giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này (“VIAC Rules”). Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 03 trọng tài và ngôn ngữ trọng tài là tiếng Việt.

11.6 Thông báo. Tất cả các thông báo theo Thỏa Thuận này sẽ được xem là đã gửi vào ngày người nhận nhận được thông qua chuyển phát bưu điện, email, thư bảo đảm, fax, và gửi cho ARTFLY hoặc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo địa chỉ của mỗi bên.

11.7 Chuyển nhượng. Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sẽ không chuyển giao bất kỳ quyền hoặc nghĩa vụ nào theo Thỏa Thuận này (dù là toàn bộ hay một phần), bao gồm trực tiếp hoặc gián tiếp thay đổi quyền kiểm soát doanh nghiệp hoặc sáp nhập (cho dù Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết có phải là tổ chức tồn tại sau cùng hay không) mà chưa được sự chấp thuận của ARTFLY (ARTFLY có toàn quyền không chấp thuận đề nghị này của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết). Bất kỳ thay đổi trực tiếp hay gián tiếp về sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần trong công ty hoặc ban giám đốc hoặc quyền kiểm soát Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết, cho dù Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết sau đó có còn là một pháp nhân độc lập hay không, sẽ được xem là chuyển nhượng hoặc chuyển giao cần phải có chấp thuận trước của ARTFLY bằng văn bản. Việc Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết chuyển nhượng sẽ không làm giảm các nghĩa vụ của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo Thỏa Thuận này trừ khi ARTFLY đồng ý rõ ràng bằng văn bản. ARTFLY sẽ không giải trừ trách nhiệm pháp lý của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết theo Thỏa Thuận này trừ khi đã đồng ý rõ ràng bằng văn bản. ARTFLY có thể chuyển nhượng bất kỳ quyền và nghĩa vụ nào của mình theo Thỏa Thuận này (dù là một phần hay toàn bộ) mà không cần chấp thuận của Đơn Vị Tiếp Thị Liên Kết. Bất kỳ việc chuyển nhượng hoặc chuyển giao vi phạm Mục 11.7 này sẽ là vô hiệu. Tùy thuộc vào Mục 11.7, Thỏa Thuận này sẽ ràng buộc và chuyển giao vì quyền lợi của người kế thừa hoặc nhận chuyển giao được phép của mỗi bên.

11.8 Từ bỏ. Việc từ bỏ bất cứ quy định nào, quyền của một bên, hoặc các biện pháp khắc phục theo Thỏa Thuận này phải được thực hiện bằng văn bản theo quy định tại Mục 11.6. Việc một bên không thực hiện, bỏ qua hay trì hoãn thực thi quy định của Thỏa Thuận này, quyền của bên đó hay các biện pháp khắc phục vào bất kỳ thời điểm nào sẽ không được coi là từ bỏ quyền của bên đó theo Thỏa Thuận này, và sẽ không ảnh hưởng tới hiệu lực của toàn bộ hay bất cứ phần nào của Hợp đồng, hoặc phương hại tới quyền thực hiện hành động tiếp theo của bên đó. Việc một bên thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào theo Thỏa Thuận này sẽ không ngăn cản việc thực thi bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác của bên kia theo Thỏa thuận này hoặc quyền mà Bên đó được pháp luật cho phép thực thi.

11.9 Hiệu lực từng phần. Nếu bất cứ điều khoản, điều kiện hay quy định của Thỏa Thuận này bị phát hiện là không hợp lệ, trái phép hay không thể thực thi ở bất kỳ mức độ nào, các bên sẽ cố gắng một cách thiện chí để sửa đổi nhằm bảo toàn các ý định được thể hiện trong Thỏa Thuận này trong chừng mực có thể. Trong trường hợp các bên không đồng ý về việc sửa đổi, thì điều khoản, điều kiện, quy định không hợp lệ đó sẽ bị gỡ bỏ khỏi Thỏa thuận. Các điều khoản, điều kiện và quy định còn lại của Thỏa Thuận sẽ tiếp tục có hiệu lực trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, và sẽ được bảo lưu tới mức tối đa ý định ban đầu của các Bên đối với điều khoản, điều kiện hoặc điều khoản đã bị gỡ bỏ.

11.10 Biện pháp khắc phục lũy tích. Việc thực hiện đơn lẻ hay một phần đối với bất kỳ quyền hay biện pháp khắc phục nào sẽ không ngăn cản việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện bất kỳ quyền hoặc biện pháp nào khác. Các quyền và biện pháp khắc phục được cung cấp trong Thỏa Thuận này có tính tích lũy và sẽ không loại trừ bất kỳ quyền hoặc biện pháp khắc phục nào khác hợp lý hoặc được pháp luật quy định

11.11 Bảo mật. Đối Tác Tiếp Thị Liên Kết không được tiết lộ bất cứ điều khoản nào của Thỏa Thuận này cho bất cứ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của ARTFLY, trừ trường hợp pháp luật hiện hành yêu cầu.

11.12 Bản sao. Thỏa Thuận này có thể được lập thành các bản sao, mỗi bản sẽ được coi là bản gốc và cùng với nhau sẽ tạo thành một và cùng một thỏa thuận.

11.13 Ngôn ngữ. Nếu Thỏa Thuận này được lập bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng và ràng buộc các bên.

11.14 Tiêu đề. Các tiêu đề được sử dụng trong Thỏa Thuận này chỉ để tham khảo và sẽ không được xem xét khi giải thích Thỏa Thuận này.

11.15 Hợp nhất. Các Điều khoản và Điều kiện này cấu thành toàn bộ Thỏa Thuận của các Bên liên quan và thay thế tất cả các trao đổi, tuyên bố, hiểu biết và thỏa thuận trước đó bằng lời nói hoặc bằng văn bản giữa các bên về vấn đề đó. Các điều khoản, quy định hoặc điều kiện của bất kỳ đơn đặt hàng, xác nhận hoặc hình thức kinh doanh nào khác mà một trong hai bên có thể sử dụng để liên kết đến các giao dịch được dự tính trong Thỏa Thuận này, sẽ không gây bất kỳ ảnh hưởng hay sửa đổi nào đến quyền, nghĩa vụ hoặc trách nhiệm của các bên theo Thỏa Thuận này, bất kể việc Bên tiếp nhận không phản đối các điều khoản, quy định hoặc điều kiện này.
Cập nhật lần cuối ngày: 18/01/2021.