Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

Nước Pha Bóng – Radiant Shader Solution - 4oz

400.000₫

Nước chuyên pha bóng trắng đen, sử dụng được toàn bộ các dòng mực trên thị trường, sản phẩm để pha loãng mực đen sử dụng đánh graywash chuyển đen trắng. Khuyên dùng tốt nhất cho các dòng mực.

Nước chuyên pha bóng trắng đen, sử dụng được toàn bộ các dòng mực trên thị trường, sản phẩm để pha loãng mực đen sử dụng đánh graywash chuyển đen trắng. Khuyên dùng tốt nhất cho các dòng mực.