Giỏ hàng

0

Túi mua sắm của bạn trống

Đi đến cửa hàng

Mực Xăm Intenze Tattoo Ink – Formula 23 Red Tattoo Ink – 10oz.

1.450.000₫

Formula 23 là một loại mực tiến hóa, cách mạng hóa quá trình xăm chữ. Formula 23 qua qua 23 lần lặp lại, hết sức và quan tâm đến hình xăm của họ, đó là hình xăm và sự chính xác được hình dung bởi người tạo ra nó, BJ...

Formula 23 là một loại mực tiến hóa, cách mạng hóa quá trình xăm chữ. Formula 23 qua qua 23 lần lặp lại, hết sức và quan tâm đến hình xăm của họ, đó là hình xăm và sự chính xác được hình dung bởi người tạo ra nó, BJ Betts và Sản phẩm Intenze.

Formula 23 Lining Red Ink, mở rộng từ dòng sản phẩm cao cấp Formula 23, được xây dựng để tối ưu hóa công việc của dòng màu đỏ với chất lượng và tính trôi chảy tối đa. Danh sách này dành cho Formula 23 Red Lining Ink dưới dạng chai 10oz.